Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” funcționează de 18 ani cu arhiereasca noastră binecuvântare, oferind servicii acreditate și licențiate miilor de beneficiari pe care, din mila lui Dumnezeu, i-a avut de-a lungul timpului.

Misterul tainei fratelui este motorul care ține și susține organizația aceasta, coordonată cu sârguință și multă acribie de către cucernicul părinte Ovidiu Radu. Știm că de fiecare dată părintele, alături de frații care slujesc această asociație, vine în sprijinul beneficiarilor, ajutându-i cu timp și fără timp, urmând îndemnului Apostolului neamurilor, Marele Pavel.

Suntem chemați să marcăm timpul existenței noastre, iar proiectele derulate cu binecuvântarea noastră, care au promis prin cuvânt și au rodit prin faptă, tocmai aceasta au făcut, vădind întotdeauna mila lui Dumnezeu și dorința ontologică a omului de a ajuta în liniște, pentru că binele nu face zgomot și zgomotul nu face bine.

Activitatea Asociației Ovidenia este Liturghia de după Liturghie, este slujirea sinceră și dezinteresată, arătată în misiunea, viziunea și valorile ce caracterizează succint de bogat percepțiile și coordonatele morale ale activităților întreprinse în asociația oblăduită de mult milostiva Maică, Fecioara Maria.

Am convingerea că lucrarea cea bună va dăinui, smerită, dar puternică, tainică, dar plenară, iar binecuvântarea lui Dumnezeu venită prin mâinile de lut ale arhieriei noastre, va ocroti și spori bunele colaborări și rodnicele parteneriate, asemeni prieteniei cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române, care în prezent, oferă Asociației Ovidenia șansa de a avea un cuvânt cu putere și mai multă în rândul autorităților și opiniei publice, dar și în inima celor care cu ochii ațintiți la Începătorul și Plinitorul credinței, așteaptă mântuirea.

Har, pace și binecuvântare tuturor celor care cu inimă curată și minte duhovnicească sprijină și ajută lucrarea acestei asociații, dar și celor care beneficiază de serviciile ei.